ПРОИЗВОДСТВО ЗА ИНЕКЦИЈА

Работилница за инјектирање:

Специјализиран за процес на обликување на инженерски материјали, искусен во вбризгување 2K и 3K, над-обликување и обликување со помош на гас, освен стандардното обликување со вбризгување.

Имаме 16 машини за инјектирање во опсег од 60 тони до 500 тони. Капацитетот за производство на обликување е во процес на проширување за да се исполнат повеќе барања за нарачки на клиентите сега.

Ние обезбедуваме нестандардни и прилагодени пластични додатоци за вбризгување и контролирање на системот за контролирање на 2K и 3K за да се исполнат многу калапи за специјални делови, овој тип на вбризгување ќе се додаде на општата машина за обликување или 2K и 3K мувла.