ВНАТРЕШНО МОЛДИРА ANDЕ И ПРЕДВОУВАЕ

Вметнување обликување е процес каде термопластична смола се обликува околу друга компонента. Честопати, металните компоненти како што се влошки со навој или прицврстувачи се користат при обликување на вметнување, но други компоненти може да се користат како; пластика, керамика и други материјали. Постојат многу придобивки од обликувањето на вметнување што вклучува; намалување на трошоците за работна сила, намалување на дел од тежината, подобрувања во квалитетот, функционалноста на производот и подобрувања е целокупната структура на компонентата. Исто така, Вметнување калапи е поекономично и ефикасни решенија за комплексно склопување.

Слично на вметнување на обликување, процесот на преклопување вклучува термопластична смола да се обликува над или околу друг материјал за да се формира една цврста компонента. Прекумерувањето го оптимизира процесот на производство на компоненти со сложени дизајни, преоптоварени склопови, детални козметички аспекти и ја подобрува врската помеѓу двете смоли.